Región Západ

Pôsobnosť regiónu: VÚC Bratislava, Trnava a Nitra

Ján Kren
regionálny koordinátor
pre západné Slovensko

Integrovaný odborový zväz
Vajnorská 1, 815 70 Bratislava

Tel.: +421 907 704 313,
e-mail: kren@ioz.sk