Región Západ

Pôsobnosť regiónu: VÚC Bratislava, Trnava a Nitra