Región Východ

Pôsobnosť regiónu: VÚC Košice a Prešov

JUDr. Jarmila Fröhlichová
regionálna koordinátorka
pre východné Slovensko

Hutnícka 1, 042 57 Košice

Tel.: 055/633 33 41
Mobil: +421 907 779 831
e-mail: frohlichova@ioz.sk