Región Stred

INFORMÁCIA O ČERPANÍ DOVOLENKY

Od 20.7. do 7.8.2022 sa nachádzam mimo územia SR.

Ďakujem za pochopenie.


Pôsobnosť regiónu: VÚC Žilina, Trenčín a Banská Bystrica

Jaroslav Chrupka

Jaroslav Chrupka
regionálny koordinátor
pre stredné Slovensko

Dom odborov Žilina
Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina

Tel.: +421 907 779 832
e-mail: chrupka@ioz.sk