Integrovaný odborový zväz

má tri regionálne pracoviská:

Západ (v Bratislave), Stred (v Žiline) a Východ (v Košiciach).

Vyberte si jednoducho na mape Váš región a zobrazí sa Vám kontakt.

Integrovaný odborový zväz je členom Konfederácie odborových zväzov SR, ktorá v tomto roku oslavuje 30 rokov pôsobenia.