RM – Galérie 2012 – Rokovanie RM IOZ a KM STAVBA ČR (Praha, 7.- 8.6.2012)