RM – Galérie 2010 – Rokovanie RM IOZ a KM OS STAVBA ČR (Topoľčianky, 9.-10.9.2010)