RM – GALÉRIA 2009 – Úvodné rokovanie RM IOZ (Bratislava, 2.6.2009)