1. Stretnutie mladých IOZ (Donovaly 20.-22.9.2012)