Rada mladých odborárov

Rada mladých odborárov je poradným orgánom a súčasťou IOZ. Vznikla 2. júna 2009 a jej cieľom je najmä získavanie a oslovovanie nastupujúcej generácie.

Rada usmerňuje súčasných funkcionárov v snahe predísť negatívnemu vnímaniu odborov ako celku v očiach mladých ľudí. Z tohto dôvodu IOZ okrem iného každoročne organizuje semináre mladých odborárov IOZ, ktoré majú veľký význam a napĺňajú cieľ a zmysel ich organizovania.

RMO IOZ úzko spolupracuje s mladými z partnerských odborových zväzov z Českej republiky a to z OS STAVBA ČR, OS TOK ČR a OS DOSIA.

Predsedom Rady mladých odborárov IOZ je Lukáš Beliančin, člen výboru Základnej organizácie Banskobystrickej regionálnej správy ciest a.s., Žiar nad Hronom.