Otázky a odpovede: Výška členského u prechodne nezamestnaného

Otázka:
Aká je výška členského príspevku člena IOZ, ktorý je prechodne nezamestnaný ?

Odpoveď:
Platenie členských príspevkov je určené v Stanovách Integrovaného odborového zväzu v článku 39. Na členov, ktorí nemajú príjem z pracovného, alebo obdobného pomeru, platí bod 3 uvedeného článku, ktorý sa vzťahuje aj na členov prechodne nezamestnaných a to vo výške 0,66 € mesačne. Členské príspevky sa platia v základnej organizácii, v ktorej ste evidovaný.