Otázky a odpovede: Voľno z dôvodu návštevy lekára

Otázka:
Chcela by som vedieť, že v prípade, ak beriem celý deň pracovné voľno z dôvodu návštevy lekára, resp. lekárov je opodstatnené započítanie pracovného času len na 5,45 hod., keď denne pracujem 8 hod. Je to trošku nefér, že keď človek má zdravotné problémy ešte si to aj nadrábať musí. (pritom ide o 7 dní zo zákona)

Odpoveď:
V zmysle Zákonníka práce § 141 ods. 2 písm. a) bod 1 má každý zamestnanec nárok vyčerpať pracovné voľno s náhradou mzdy, najviac na sedem dní v kalendárnom roku na vyšetrenie alebo ošetrenie u lekára, ak ho nemohol absolvovať mimo pracovného času. Náhrada mzdy sa poskytne v sume priemerného zárobku zamestnanca.
Zamestnávateľovi musíte priniesť potvrdenie od lekára alebo zdravotníckeho zariadenia. Ak ho nedajú, dôkazné bremeno preukázania dôležitej prekážky v práci je na zamestnancovi.
Na rozdiel od dovolenky, ktorej čerpanie sa ráta na dni, pracovné voľno na návštevu lekára sa započítava podľa počtu hodín, ktoré ste u neho strávili. Preto musí lekára na potvrdení vyznačiť nielen deň, ale aj čas vyšetrenia. Zamestnávateľ vám potom započíta iba skutočne vyčerpané voľno. Zamestnávateľa nemajú čo zaujímať dôvody vášho lekárskeho vyšetrenia, bolo by to v rozpore so základnými právami zamestnanca, najmä s ochranou osobných údajov. Ak vyšetrenie bolo poskytnuté v zdravotníckom zariadení a zamestnanec ho riadne preukáže potvrdením, zamestnávateľ nemôže skúmať ďalšie podrobnosti. Nemá na to ani odbornú spôsobilosť.
Zamestnávatelia často spochybňujú dĺžku návštevy u lekára. Napríklad boli ste u očného lekára až sedem hodín? Zamestnávateľ to nemôže spochybniť, ak lekár vyznačí na potvrdení čas trvania ošetrenia. Nemá na to odbornú spôsobilosť a ani oprávnenie zisťovať, z akého dôvodu bolo ošetrenie vykonané, takže primeranosť času ošetrenia by mohol len veľmi ťažko odhadnúť.
Vo vašej otázke ste neuviedli či zamestnávateľom započítaný čas ošetrenia v trvaní 5,45 hodiny bol aj lekárom vyznačený čas trvania ošetrenia. Ak áno, potom bol postup zamestnávateľa správny.