Otázky a odpovede: Náhrada mzdy vo sviatok

Otázka:
Zamestnávateľ v rozvrhu pracovných zmien v mesiaci decembri rozvrhol pracovné zmeny aj na 25.12. a 26.12.. Vzhľadom k tomu, že tieto dni sú vianočnými sviatkami zamestnanci nepracovali (organizácia im neumožnila pracovať). Ako budú mať zamestnanci zaplatené tieto dni?

Odpoveď:
Zákonník práce § 122 ods. 3 ustanovuje: „Zamestnancovi, ktorý nepracoval preto, že sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, patrí náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku, ak mu mzda ušla pre sviatok.“
To znamená, že ak deň sviatku pripadne na obvyklý pracovný deň zamestnanca a tento v dôsledku sviatku nepracoval, nemôže mu vzniknúť nárok na mzdu. Aby však zamestnanec nebol z tohto dôvodu poškodený na výške zárobku, má nárok na náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku za hodiny, ktoré z titulu sviatku odpadli. Čiže i zamestnanci majú nárok na náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku.