Kontakty: JUDr. Monika Jankovičová

JUDr. Monika Jankovičová
organizátor pre projekt „Vzdelávanie za práva v Európe: Slovensko“ na základe Projektovej zmluvy medzi Medzinárodnou konfederáciou odborových zväzov pracovníkov stavebného a drevospracujúceho priemyslu (BWI) a Integrovaným odborovým zväzom

Mobil: 0905 450 643
e-mail: jankovicova@ioz.sk