Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa

KZVS 2015 - 2017 PRE CIVILNÉ LETECTVO
KZVS V ŠTÁTNEJ SLUŽBE NA ROK 2018
KZVS PRE ZAMESTNÁVATEĽOV, KTORÍ PRI ODMEŇOVANÍ POSTUPUJÚ PODĽA ZÁKONA Č. 553/2003 Z. z. O ODMEŇOVANÍ NIEKTORÝCH ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME NA ROK 2018
MEMORANDUM O ÚPRAVE PLATOVÝCH POMEROV ZAMESTNANCOV V ŠTÁTNEJ SLUŽBE A NIEKTORÝCH ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME