Dopravné podniky sú v štrajkovej pohotovosti

Vyhlásenie zástupcov zamestnancov Dopravných podnikov na Slovensku

VYHLÁSENIE ŠTRAJKOVEJ POHOTOVOSTI 23.3.2021

Zástupcovia zamestnancov Dopravných podnikov na Slovensku

Základná organizácia Vodičov MHD pri
Dopravnom podniku mesta Košice, a.s.

Základná organizácia Integrovaného odborového zväzu pri
Dopravnom podniku mesta Košice, a.s.

Základné organizácie Integrovaného odborového zväzu
Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Základná organizácia Integrovaného odborového zväzu pri
Dopravnom podniku mesta Prešov, a.s.

BOZV MHD Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Odbory AUTOŠOFER v DP Bratislave


VYHLÁSENIE ŠTRAJKOVEJ POHOTOVOSTI

V zmysle Vyhlásenie zástupcov zamestnancov Dopravných podnikov na Slovensku,
v ktorom zástupcovia zamestnancov vyjadrili svoj nesúhlas s
Rozhodnutím ministerstva Dopravy a výstavby Slovenskej republiky
vo veci zamietnutia kompenzácie výpadkov príjmov vyvolaných pandémiou Covid-19
a z dôvodu neriešenia vzniknutej situácie

vyhlasujeme ŠTRAJKOVÚ POHOTOVOSŤ v
zmysle Ústavy Slovenskej republiky čl. 37 odst.4.
dňom 23. marca 2021


Kontakt pre médiá:

Ivan Horváth, predseda ZO VMHD pri DPMK, a.s.
telefón: +421 917 129 818
email: horwyk1@gmail.com

Andrea Vindišová, predsedníčka ZO IOZ pri DPMK, a.s.
telefón: +421 905 832 363
email: oto.andrea@centrum.sk

PLAGÁT

VYHLÁSENIE PREDSEDNÍCTVA
INTEGROVANÉHO ODBOROVÉHO ZVÄZU