V sobotu 8. októbra o 12:05 sa stretneme na Námestí SNP v Bratislave na demonštrácii Proti chudobe, aby sme vláde a parlamentu vyslali jednoznačný odkaz, že je najvyšší čas bezodkladne prijať opatrenia a kroky, ktoré zastavia pokles životnej úrovne obyvateľstva a reálnych príjmov obyvateľstva, podporia stabilizáciu hospodárstva, ktoré bolo zasiahnuté vysokým rastom cien energií, a v neposlednom rade zabezpečia prijatie štátneho rozpočtu na budúci rok, v ktorom sa zohľadnia záväzky plynúce z prijatých kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa!

TLAČOVÁ SPRÁVA KOZ SR


INTEGROVANÝ ODBOROVÝ ZVÄZ
má tri regionálne pracoviská – západné, stredné a východné Slovensko.

Kliknutím na región, z ktorého pochádzate, budete presmerovaní na konkrétneho regionálneho koordinátora:

Banskobystrický Bratislavský Košický Nitriansky Prešovský Trenčiansky Trnavský Žilinský