PONDELOK 12.4.2021
Dopravné podniky – MHD v mestách Bratislava, Košice a Prešov


STANOVISKO KOZ SR PODPORA ODBORÁROM DOPRAVNÝCH PODNIKOVPodľa predsedníčky Základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu (ZO IOZ) pri Dopravnom podniku mesta Košice Andrey Vindišovej bol tento výstražný štrajk nutný. „Naši zamestnanci pracovali aj v čase pandemických opatrení, jazdili a vykonávali aj údržby. Nemôžu za to, že cestujúca verejnosť necestovala. Školáci boli doma, pracujúci zamestnanci mali home office,“ povedala pre TASR.
„Nezaznamenali sme žiadne problémy či ,pokyvkávanie' dopravy. Bola plynulá, hlavne čo sa týka nemocničných spojov na Ružinov, Kramáre a Antolskú v Petržalke. Všetko, čo sme deklarovali, sme splnili,“ povedal pre TASR predseda ZO IOZ pri Dopravnom podniku Bratislava Július Orban.
Zdroj: TASR


VÝSTRAŽNÝ ŠTRAJK DOPRAVNÝCH PODNIKOV NA SLOVENSKU!

Na základe vyhlásenia štrajkovej pohotovosti vyhlásenej v Dopravných podnikoch na Slovensku 23. marca 2021 oznamujeme,
že sa uskutoční výstražný štrajk v pondelok 12. apríla 2021 od 8:00 do 9:00 hodiny.


Vyhlásenie Predstavenstva Konfederácie odborových zväzov SR

KOZ SR vyzýva politikov vládnej koalície, aby ihneď prestali zneužívať súčasnú pandémiu k politikárčeniu, vzájomnému vydieraniu a napádaniu
a urýchlene zastabilizovali epidemiologickú, ekonomickú a sociálnu situáciu občanov


VYHLÁŠKA č. 111
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Vo vyhláške sú uvedené výnimky, ktoré KOZ SR požadovala v otvorenom liste (nižšie) na hlavného hygienika SR

Otvorený list prezidenta KOZ SR
hlavnému hygienikovi SR k prehodnoteniu povinnosti
respirátorov FFP2 na pracovisku aj na podnet IOZ


Stanovisko Snemu KOZ SR
z 10.2.2021


UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 123
zo 28. februára 2021
k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky
a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny,
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov


NOVODOBÍ JÁNOŠÍKOVIA
MOC JE SILNEJŠIA AKO SĽUBY

KOZ SR odsudzuje sankcionovanie zamestnancov
v súvislosti s ich dobrovoľným rozhodnutím
o účasti alebo neúčasti na plošnom testovaní

Analýza
vo veci plošného testovania
a pracovnoprávne dôsledky

Stanovisko
Združenia odborových inšpektorov BOZP pri KOZ SR
a Odboru BOZP KOZ SR k pandémii Covid-19

Vyhláška ÚVZ, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa


Nulová valorizácia platov štátnych zamestnancov a zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme, s ktorou počíta štátny rozpočet.

Kým títo „bežní“ zamestnanci, napríklad kuchárky a kuchári v školách a škôlkach, opatrovateľky a opatrovatelia v sociálnych zariadeniach, administratívni pracovníci a pracovníčky na súdoch, dostanú pridanú rovnú nulu, naopak vzrastú platy ústavných činiteľov, sudcov a prokurátorov!

ZÁZRAČNÉ TLAČIDLO
KOZ SR ŽIADA O POMOC
POHÁR TRPEZLIVOSTI PRETIEKOL

INTEGROVANÝ ODBOROVÝ ZVÄZ má tri regionálne pracoviská, rozdelené podľa regiónov západného, stredného a východného Slovenska. Vyberte si Váš región:PLAGÁTY │10 odporúčaní │Čo robiť │Pomoc sebe a druhým │Osoby s vyšším rizikom │PLAGÁTY

10 odporúčaní, keď ste doma

Čo robiť, keď ste chorý

[/ su_column]

Pomoc sebe a druhým

[/ su_column]

Osoby s vyšším rizikom ochorenia

[/ su_column] [/ su_row] [/ su_spoiler]