Nulová valorizácia platov štátnych zamestnancov a zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme, s ktorou počíta štátny rozpočet.

Kým títo „bežní“ zamestnanci, napríklad kuchárky a kuchári v školách a škôlkach, opatrovateľky a opatrovatelia v sociálnych zariadeniach, administratívni pracovníci a pracovníčky na súdoch, dostanú pridanú rovnú nulu, naopak vzrastú platy ústavných činiteľov, sudcov a prokurátorov!


INTEGROVANÝ ODBOROVÝ ZVÄZ má tri regionálne pracoviská, rozdelené podľa regiónov západného, stredného a východného Slovenska. Vyberte si Váš región:PLAGÁTY

10 odporúčaní, keď ste doma

Čo robiť, keď ste chorý

Pomoc sebe a druhým

Osoby s vyšším rizikom ochorenia

AKTUÁLNY STAV