V súvislosti s udalosťami posledných týždňov KOZ SR s podporou odborových zväzov
organizuje v priebehu troch týždňov protestné pochody v 6 mestách Slovenska!

Mesto Dátum Čas zrazu Miesto zrazu Smer pochodu
Košice 17.9.2020 15:00 Jumbo Centrum (Hutnícka) Masarykova, Gorkého, Hviezdoslavova, Námestie Maratónu mieru, Hlavná
Prešov 18.9.2020 15:30 Dom kultúry, Námestie mieru (hlavná križovatka) Hlavná ulica, Súsošie sv. Trojice, Mestský úrad
Banská Bystrica 22.9.2020 14:45 Pred Múzeom SNP po Kapitulskej na Námestie SNP
Žilina 24.9.2020 15:00 Autobusová stanica, pred Okresným súdom okolo Okresného súdu po Národnej ulici na Námestie A. Hlinku
Trenčín 28.9.2020 15:30 Park M. R. Štefánika (pri vlakovej a autobusovej stanici) cez podchod na Mierové námestie
Trnava 29.9.2020 15:00 Zimný štadión, Spartakovská ul. cez Kollárovu, Rázusovu, Hlavnú

Bližšie informácie tuINTEGROVANÝ ODBOROVÝ ZVÄZ má tri regionálne pracoviská, rozdelené podľa regiónov západného, stredného a východného Slovenska. Vyberte si Váš región:PLAGÁTY

10 odporúčaní, keď ste doma

Čo robiť, keď ste chorý

Pomoc sebe a druhým

Osoby s vyšším rizikom ochorenia

AKTUÁLNY STAV